การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>>https://shorturl.asia/hl8w4


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-01-30 13:23:36