ติดต่อเรา

โรงเรียนเชียรใหญ่
ที่อยู่ : 888 ม.7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
อีเมล : admin@cy.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 075-362209

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-04 23:24:58