ติดต่อเรา


โรงเรียนเชียรใหญ่

ที่อยู่ : 888 ม.7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
อีเมล : admin@cy.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 075-362209


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-08-10 12:29:51