ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่นี่

https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/


โดย : admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-07-27 08:31:18