กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

???? ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเชียรใหญ่ กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
???? อ่านประกาศเพิ่มเติม shorturl.asia/mD32s

โดย : admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-10-31 11:56:29