กลุ่มสาระสุขศึกษา

    

นายชัยวัฒน์  บุญญัติศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา ตำแหน่งครู คศ.1

                                                                                                                                                                                             

                                           นายสุธีร์  จะนะจินา                                                                                                                            นางสาวอ้อยทิพย์  บุตรพรม

                                 ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ                                                                                                                          ตำแหน่งครูผู้ช่วย


                                                                                                                                                                                       

                                             นายธิติ  แกล้วกล้า                                                                                                                                  นายธนดล  ข้องจิตร์

                                             ตำแหน่งครู คศ.1                                                                                                                                         ครูอัตราจ้าง


                                                                                                                           

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  นางสาวสวรส  ผลชู

                                                                                                                        ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ

            

                                             


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 14:45:57