สัญลักษณ์โรงเรียนอักษรย่อ :  ช.ญ.

สัญลักษณ์ :  รูปดวงเทียนประกอบด้วยปากกาขนนกและหนังสือล้อมรอบด้วยกลีบบัวแปดกลีบ หมายถึง ความเพียรพยายามในการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง มรรค 

คติพจน์  : ปัญญา  โลกสมิ  ปชโชโต" หมายถึง “ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” 

สีประจำโรงเรียน :  สีเทา - สีแดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  :  ต้นอินทนิล 


อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-04 21:21:07