ครูอัตราจ้างต่างประเทศ


                                                                                                                                                    

                                             Ms.Charily Nama                                                                            Ms.Cristina Espina Cabating
                                          ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ                                                                                  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ


                                                                                                                                                    

                                            Ms.Lois Pearl Calunsod                                                                      Miss Maurine Bechem Ashu
                                            ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ                                                                          ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติอัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 11:00:50