กลุ่มสาระศิลปะ


                                                                                                                                     

                                                                                                                            นายคงกระพันธ์  สัจจผล

                                                                                                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำแหน่งครู คศ.1


                                                                                                                                                                  

                                                                          นายนันทยา  สุวรรณมณี                                                               นางสุทิชา  ชุมชอบ

                                                                  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                         ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการอัพเดทข้อมูลลาสุด : 2021-07-05 10:31:46