หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 และยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 
      เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 12 และยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยประราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12 - 16 ส
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 
      เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบูณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมหญิง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมชาย
ร่วมแข่งขัน กีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 
      ร่วมแข่งขัน กีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ผลงานระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 
      ผลงานระดับชาติ ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย 
      1. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับ ม.4-6  ดูผลการแข่งขัน 2.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) ระดับ ม.1-3