หน้าหลัก    ดาวน์โหลด    รายละเอียดไฟล์ 
รายละเอียดไฟล์
  Warning: filesize(): stat failed for web1/web/mainfile/2013-06-15_13-33-30_0.96448.exe in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/module/web/download/preview_file.php on line 203
อ่านเอกสาร PDF file


หมายเหตุ ในกรณีที่ประเภทไฟล์เป็น VDO ระบบจะมีข้อจำกัดในการแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะนามสกุลไฟล์
ซึ่งผู้ใช้สามารถ Click Download เพื่อแสดงผลที่เครื่อง Client ได้

ชื่อไฟล์ :   2013-06-15_13-33-30_0.96448.exe
ขนาดไฟล์ :   0.00 b
Click