หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  เพิ่มเติมประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่องการเปิดเรียน สำหรับห้องเรียนพิเศษ กีฬา และ IEP

  ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถดูรายละเอียดกำห

  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4

  ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563

  คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต

  รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2

  รายงานข้อมูลการสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบ

  รับสมัครเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

  เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป