หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 257
  ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถดูรายละเอียดกำหนดการมาเรียนและตรวจสอบวันเวลาที่มาเรียนได้ที่นี่  
      

โรงเรียนเชียรใหญ่ได้กำหนดการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ม.5 ม.6 มาเรียนตามปกติทุกวัน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ม.2 ม.3 แบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม A เลขที่คี่ กลุ่ม B เลขที่คู่ จัดการเรียนการสอนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ สัปดาห์ที่หยุดเรียนให้ครูผู้สอนมอบหมายใบงานให้ทำ โดยมาเรียนที่โรงเรียนตามปฏิทินจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  

 ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 เลขที่คี่และเลขที่คู่

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.2 เลขที่คี่

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.2 เลขที่คู่

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 เลขที่คี่

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 เลขที่คู่  
: จักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์
: 2563-06-28