หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/cyacth/domains/cy.ac.th/public_html/obeclms/core_main/function/function_button.php on line 257
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4  
      

 

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และจัดเตรียมเอกสารในวันมอบตัว พร้อมทั้ง Download ใบมอบตัวและกรอกข้อมูลครบถ้วน

รายชื่อนักเรียน ม.1 คลิก ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 รายชื่อนักเรียน ม. 4 คลิก ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 DownLoad และพิมพ์ใบมอบตัว คลิกที่นี่

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และเตรียมเอกสารในวันมอบตัวดังต่อไปนี้

1.ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2.เอกสารประกอบการส่งใบสมัครออนไลน์ (3-12 พ.ค.63)

  2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง

  2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน/บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง

  2.3 ใบแสดงคะแนนผลการทดสอบ O-NET (ใช้เฉพาะนักเรียน ม.1)

  2.4 ใบกรุ๊ปเลือด

  2.5 หนังสือรับรองความประพฤติ (ใช้เฉพาะนักเรียน ม.4)

 
: จักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์
: 2563-06-01