หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเติมประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่องการเปิดเรียน สำหรับห้องเรียนพิเศษ กีฬา และ IEP 
      เพิ่มเติมประกาศเรื่องการเปิดเรียน สำหรับห้องเรียนพิเศษ กีฬา และ IEP ม.ต้น ให้นักเรียนมาเรียนปกติทุกวันทุกคน
ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถดูรายละเอียดกำหนดการมาเรียนและตรวจสอบวันเวลาที่มาเรียนได้ที่นี่ 
      โรงเรียนเชียรใหญ่ได้กำหนดการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ม.5 ม.6
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการเปิดภาคเรีย 
     
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 
        นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และจัดเตรียมเอกสารในวันมอบตัว พร้อมทั้ง Download ใบมอบตัวและกรอกข้อมูลครบถ้วน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
OPEN HOUSE กิจกรรมวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 16 ได้รับเกียรติจากท่าน ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf