หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่องการเปิดเรียน สำหรับห้องเรียนพิเศษ กีฬา และ IEP (เพิ่มเติม) 
      เพิ่มเติมประกาศเรื่องการเปิดเรียน สำหรับห้องเรียนพิเศษ กีฬา และ IEP ม.ต้น ให้นักเรียนมาเรียนปกติทุกวันทุกคน
ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถดูรายละเอียดกำหนดการมาเรียนและตรวจสอบวันเวลาที่มาเรียนได้ที่นี่ 
      โรงเรียนเชียรใหญ่ได้กำหนดการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ม.5 ม.6
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการเปิดภาคเรีย 
     
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 
        นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และจัดเตรียมเอกสารในวันมอบตัว พร้อมทั้ง Download ใบมอบตัวและกรอกข้อมูลครบถ้วน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ชาดำเย็นเข็นยูทูบ 
       คลิกที่นี่www.youtube.com/channel/UCrevqS42HcS_ACrhREUdO1Q

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
ตรวจสุขภาพนักเรียน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf