หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศขยายเวลาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
     
ประกาศขยายเวลาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
     
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา 
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประกาศรายชื่อห้องเรียน ม.4 
        เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4(แยกตามห้องเรียน)
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สร้างโลกการอ่านให้เด็ก ห่างไกล ‘โซเชียลมีเดีย’ 
     

นาโนเทคโนโลยี คืออะไร 
      นาโนเทคโนโลยี 

การเตรียมตัวก่อนการสอบ 
      การเตรียมตัวก่อนสอบ

การให้ผลการเรียน 
        การให้ผลการเรียน"ร" และ "

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมตลาดนัด 4 ภาค วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานโดมหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานเข้าแถวโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมการแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมรับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 30 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูธนกฤต โมราศิลป์)
 

 ช่องชาดำเย็นยูทูป

 คลิกที่นี่ www.youtube.com/channel/UCrevqS42HcS_ACrhREUdO1Q

 


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูบุศรา เต็มลักษมี)
 

 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้ Mind Mapping

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 10 อ32102

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf