หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
OPEN HOUSE กิจกรรมวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 16 ได้รับเกียรติจากท่าน ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน