หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมการเสวนารอบรั้วโรงเรียน คณะวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดนครศรีธรรมราชมาร่วมเสวนาเกี่ยวกับปัญหารอบรั้วโรงเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ได้ทำกิจกรรมในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบ่อล้อ
การตรวจสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมการอบรม Google App ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป