หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมตลาดนัด 4 ภาค วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานโดมหน้าอาคาร 3 โรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานเข้าแถวโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมการแสดงละครของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมรับเงินทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 30 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมโครงการอบรมวินัยจราจรและการขับขี่อย่างแลอดภัย วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรมต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป