หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 โรงเรียนเชียรใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนนคร-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 โทรศัพท์ 075-362-209 โทรสาร 075-362-136