หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

 โรงเรียนเชียรใหญ่ CHIANYAI SCHOOL

ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนนคร-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

โทรศัพท์ 075-362-209    โทรสาร 075-362-136

เว็บไซต์ : http://www.cy.ac.th 

E-mail : chianyaischool@hotmail.com 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ติดต่อราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์

 เวลา 08.00 - 16.30 น.