.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียรใหญ่

 
 
ดร.ปราโมทย์ พรหมนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่
 
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.48.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 292,285
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

 

 

โรงเรียนเชียรใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่7 ถนนนคร-สงขลา ตำลบแม่เจ้าอยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเชียรใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2514

ตามที่กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในสมัยนั้น) กำหนดให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอเชียรใหญ่ขึ้น ผู้ปกครอง ชาวบ้าน ข้าราชการ โดยการนำของ กำนันคง บุญคง อดีตกำนัน ตำบลสวนหลวง และคุณครูจวน บุญช่วย อดีตครูโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ได้จัดหาที่ดินก่อสร้างโรงเรียนเชียรใหญ่จ่กที่ดินวัดบ่อล้อ โดยพระอธิการขาบ 19 ไร่ นายจิต กลับพงศ 4 ไร่ นายอิ่ม ซุ่นอินทร์ 1 ไร่ นายเพิ่ม ฉิมมี 1 ไร่ นางจงดี บุญช่วย 1 ไร่ จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 26,235 บาท ซื้อที่ดินอีก 10 ไร่ 2 งาน รวมที่ดินจำนวน 396 ไร่ 2 งาน

โรงเรียนเชียรใหญ่เปิดสอนเป็นวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยใช้วิหารวัดบ่อล้อ เป็นที่เรียนของชั้น ม.ศ.1 ก และใช้โบสถ์วัดบ่อล้อเป็นที่เรียนของชั้น ม.ศ. 1 ข จำนวนนักเรียน 2 ห้องเรียน 80 คน มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอน 3 คน คือ ครูสมพงษ์ ดำโอ ครูไพโรจน์ ประจงไสย  และครูประโยชน์ เรืองโรจน์ บันทึกหมายเหตุประจำวันของโรงเรียนเขียนว่า “วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเชียรใหญ่ เวลา 08.30 น. สัญญาณระฆังรวมนักเรียนที่หน้าเสาธง เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ ท่านศึกษาธิการอำเภอเชียรใหญ่ให้โอวาทแก่นักเรียน และที่สอบแข่งขันได้ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ”

โรงเรียนได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก ณ สถานที่ปัจจุบันโดยการวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคาร 1 ส่วนแรก (ห้อง 112 , 113 , 122 และ 123 ปัจจุบัน) เมื่อวันอังคาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด จุลศักราช 1315 ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2515 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2515 กรมวิสามัญศึกษา ได้ส่งนายอนันต์ ชนะณรงค์ จากโรงเรียนสตรีปากพนัง มาเป็นครูใหญ่

วันที่ 22 มิถุนายน 2516 นายสุมน แพ่งรักษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียรใหญ่ และวันที่ 9 สิงหาคม 2516 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดบ่อล้อมายังสถานที่ปัจจุบันตามบันทึกหมายเหตุประจำวันว่า “วันนี้  ตอนเช้า เวลา 09.00น. ผู้ปกครอง นักเรียนและชาวบ้านนำอาหารมาเลี้ยงพระ 9 รูป เวลา 10.00น. จัดพิธีสวดอาคารเรียน 11.00น. ถวายภัตตาคารเพบแด่พระสงฆ์ 9 รูป 12.00 น. นำพระภิกษุชมสถานที่และติดตามด้วยผู้ปกครองชมสถานที่และแปลงเกษตร จนถึงเวลา 13.00 น. เป็นการสิ้นสุดพิธี วันนี้นักเรียนไม่มีการเรียนการสอน จะสอนซ่อมเสริมในวันปิดภาคกลาง”

 

โรงเรียนเชียรใหญ่ ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน ดังนี้

 -    พ.ศ. 2515 , 2517 , 2520 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 1 งบประมาณ 2,290,000 บาท

-     10 กันยายน 2521 ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน (อาคารศิลปะ) งปม. 400,000 บาท

-     14 กันยายน 2521 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 2 งบประมาณ 2,290,000 บาท

-     พ.ศ. 2520 ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม งบประมาณ 400,000 บาท (ปรับปรุงเป็นห้องสมุดเมื่อ พ.ศ. 2543)

-     1 มกราคม 2525 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 3 งบประมาณ 3,700,000 บาท

-     20 กันยายน 2525 ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ผอาคารคหกรรม) งปม. 780,000 บาท

-     14 เมษายน 2526 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ส่วนแรก งบประมาณ 2,050,000 บาท

-     20 มิถุนายน 2527 ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน (อาคารช่างฯ) งปม. 645,000 บาท

-     22 เมษายน 2528 ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม งบประมาณ 2,000,000 บาท

-     18 สิงหาคม 2532 ก่อสร้างกองอำนวยการสนามกีฬา งบประมาณ 109,000 บาท

-     24 เมษายน 2540 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ส่วนที่สองงบประมาณ 4,500,000 บาท

-     10 เมษายน 2545 ก่อสร้างอาคาร 30 ปี งบประมาณ 230,000 บาท

 
 
 
 
 

 
โรงเรียนเชียรใหญ่
88 หมู่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
Tel : 075-362209  Fax : 075362136 กด1
Email : admin@cy.ac.th