.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียรใหญ่

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 ตุลาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.217.174
คุณเข้าชมลำดับที่ 527,762
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������/��������������������� 
������������������������������/���������������������
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เป็นผู้นำในการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สากล

 

ค่านิยมโรงเรียนเชียรใหญ่ MOTE Model

ค่านิยม (Values)

ค่านิยมที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติ คือ MOTE Model

 M : Moral (คุณธรรม) คุณธรรมสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ความสุขสงบของการอยู่ร่วมกันในสังคม

O : Objective (วัตถุประสงค์) มีเจตจำนงที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จสามารถปฏิบัติ วัดและประเมินได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวางแผนต่อไป

T : Training (การฝึกอบรม) วิธีการหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีการวางวัตถุประสงค์ วิธีฝึกหัดและระดับผลลัพธ์ไว้ชัดเจนเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานและมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการสอนและการทำงานอยู่เสมอ

E : Excellent (ความเป็นเลิศ) การวัดและประเมินในภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความยอดเยี่ยม/ความเป็นเลิศ เช่น ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬา เป็นต้น

 
 
 
 

 
โรงเรียนเชียรใหญ่
88 หมู่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
Tel : 075-362209  Fax : 075362136
Email : admin@cy.ac.th