หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 
       ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียรใหญ่
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
        ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียรใหญ่ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
       แจ้งข่าว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับ ปพ. วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนเชียรใหญ่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับ ปพ. วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุม
ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่องการรับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม 
        ประกาศโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่องการรับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเชียรใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) ณ ห้องธุรการ อาคาร 1
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง การสร้างสุขด้วยสติ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพีค บูติค อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กิจกรรมอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf