หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 
        ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 และหยุดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หยุด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งณ ห
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 
         ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 และหยุดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หยุด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันเลือกต
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 
        ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 และหยุดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หยุด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งณ ห
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 
        ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 และหยุดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หยุด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งณ ห
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
     

คำขวัญวัครู ประจำปี 2562 
     

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 
     

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสหวิทยาเขตหัว - เชียรใหญ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf