หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 
        นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และจัดเตรียมเอกสารในวันมอบตัว พร้อมทั้ง Download ใบมอบตัวและกรอกข้อมูลครบถ้วน
ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563 
       ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563 สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากที่นี่
คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 
       นักเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเชียรใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

คณิตศาสตร์ ม.1 ครูธนกฤต 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
OPEN HOUSE กิจกรรมวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 16 ได้รับเกียรติจากท่าน ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf