หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
     
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชียรใหญ่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 
      การแข่งขันกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เชียรใหญ่เกมส์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ - ความสามัคคี ของบุคลากร นักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียรใหญ่
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสหวิทยาเขตหัว - เชียรใหญ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf