หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการสอบวัดความเป็นเลิศงานวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 14 
       ประกาศผลการสอบวัดความเป็นเลิศงานวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 14 
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 
       การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
       การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
กิจกรรม งานวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง การสร้างสุขด้วยสติ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพีค บูติค อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กิจกรรมอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf