หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชียรใหญ่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 
      การแข่งขันกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เชียรใหญ่เกมส์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ - ความสามัคคี ของบุคลากร นักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียรใหญ่
ประกาศผลการแข่งขันทักษะงานวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2560 
       ประกาศผลการแข่งขันทักษะงานวันวิชาการเปิดบ้านรับน้อง ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเชียรใหญ่
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทยกับทีมชาติไต้หวัน และทีมเยาวชนโรงเรียนเชียรใหญ่กับทีมเยาวชนจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณสนามหอประชุมโรงเรียนเชียรใหญ่
การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเชียรใหญ่ เรื่อง การสร้างสุขด้วยสติ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพีค บูติค อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
กิจกรรมอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูจำนงค์ จุลพรหม)
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูณาตยา ดีหนู)
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแจกแจงปกติ.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูนิติมา ไพศาลธรรม)
 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง (ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม) มัธยมศึกษาปี่ที่ 4.pdf


เผยแพร่ผลงานวิชาการ (คุณครูภัทรา ชายวงศ์)
 

 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต.pdf